Skillnad mellan versioner av "Kategori:Fastigheter i Stångby"

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 
(40 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
[[Förord Stångby|Förord]]
+
[[File:Karta Stangby 1.6.jpg|thumb|Utsnittet exemplifierar resultatet av kulturhistorisk beskrivning och värdering av inventeringsmaterialet. Här
 +
visas den sydöstra delen av inventeringsområdet, öster om stationssamhället.]]
  
[[Inledning till Stångby|Inledning]]
+
[[File:Karta Stangby 1.1.jpg|thumb|Karta, visar inventeringsområdet med omkringliggande gårdar och Stångby stationssamhälle. Samhället har inför uppdraget delats upp i enklaver där bebyggelsen i enklav 1 har detaljinventerats, medan enklav 2 samt 3 inventerats översiktligt. Bebyggelse uppförd under 2000-talet ingår inte i uppdraget.]]
 
+
[[Inledning till Stångby|Inledning & Bakgrund]]
[[Bakgrund Stångby|Bakgrund]]
 
  
 
[[Syfte Stångby|Syfte & Målsättning]]
 
[[Syfte Stångby|Syfte & Målsättning]]
Rad 12: Rad 12:
  
 
[[Upplägg & Innehåll Stångby|Upplägg och innehåll]]
 
[[Upplägg & Innehåll Stångby|Upplägg och innehåll]]
 +
 +
 +
 +
[[Källor Stångby|Källor]]
 +
 +
[[Ansvariga Stångby|Ansvariga]]
 +
 +
[[Kontakt Stångby|Kontakt]]
  
 
== Översiktlig historik  ==
 
== Översiktlig historik  ==
 +
 +
[[File:Karta Stangby 1.3.jpg|Sockengränserna år 1912, som visar hur Stångby stationsamhälle växt fram på mark tillhörande Vallkärratorn och från mitten av 1900-talet mark tillhörande Stångby och Vallkärra. Karta ur rapporten Stångby - en inventering, SBK Lund|thumb]]
  
 
*[[Inledning historik Stångby|Inledning]]
 
*[[Inledning historik Stångby|Inledning]]
 +
**[[Vallkärra & Vallkärratorn]]
 +
**[[Stångby kyrkby]]
 +
**[[Stångby stationssamhälle]]
  
*[[Vallkärra & Vallkärratorn]]
+
== Beskrivning av bebyggelse  ==
*[[Stångby kyrkby]]
 
*[[Stångby stationssamhälle]]
 
  
== Beskrivning av bebyggelse  ==
+
[[File:Karta stangby 1.2.jpg|thumb|Utsnitt från Skånska Recognoceringskartan 1812. Enskiftet har precis påbörjats. Några gårdar från Vallkärratorn, Vallkärra och Stångby kyrkby har flyttats ut, varav några gårdar från Vallkärratorn påplatsen där Stångby stationssamhälle sedermera ska växa fram.]]
  
 
*[[Enskilda hus & gårdar i Stångby|Enskilda hus & gårdar]]  
 
*[[Enskilda hus & gårdar i Stångby|Enskilda hus & gårdar]]  
 
*[[Stångby Stationssamhälle]]
 
*[[Stångby Stationssamhälle]]
*[[Gårdsbebyggelsen (1812-1920)]]
+
**[[Gårdsbebyggelsen (1812-1920)]]
*[[Den äldsta villabebyggelsen (1900-1920)]]
+
**[[Den äldsta villabebyggelsen (1900-1920)]]
*[[Egnahemsbebyggelse (1920-1940)]]
+
**[[Egnahemsbebyggelse (1920-1940)]]
*[[Styckebyggda småhus (1940-1950)]]
+
**[[Styckebyggda småhus (1940-1950)]]
*[[Villabebyggelse (1960-1970)]]
+
**[[Villabebyggelse (1960-1970)]]
 +
 
 +
== Beskrivning av landskap, trädgårdar och planteringar ==
 +
 
 +
*[[Det omgivande jordbrukslandskapets utveckling Stångby|Det omgivande jordbrukslandskapets utveckling]]
 +
*[[Sekelskiftets trädgårdar Stångby|Sekelskiftets trädgårdar]]
 +
*[[Trädgårdar från mitten av 1900-talet]]
 +
*[[Offentlig grönstruktur i stationssamhället]]
  
== Fastigheter ==
+
== Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ==
  
*[[Stångby 20:1 Botildelund]]
+
 
*[[Stångby 27:1 Håstad boställe]]
+
*[[Stångby 20:1]] (Botillelund)
*[[Vallkärratorn 2:2 Rossings gård]]
+
*[[Stångby 14:7]]
 +
*[[Håstad 27:1]] (Håstad Boställe)
 +
*[[Vallkärratorn 2:2]] (Rossings Gård)
 
*[[Vallkärratorn 8:18]]
 
*[[Vallkärratorn 8:18]]
*[[Skälshög 3:1]]
+
*[[Skälshög 1:3]]
*[[Ladugårdsmarken 4:1 Magnehem]]
+
*[[Ladugårdsmarken 1:4]] (Magnehem)
*[[Vallkärra 8:2 Fattiggård]]
+
*[[Vallkärra 8:2]] (Fattiggård)
 
*[[Stångby 13:9]]
 
*[[Stångby 13:9]]
 
*[[Stångby 17:71]]
 
*[[Stångby 17:71]]
*[[Vallkärra 11:3 Vensville]]
+
*[[Vallkärra 11:3]] (Vensville)
 
+
*[[Holland 2]]
 
*[[Vallkärra 3:16]]
 
*[[Vallkärra 3:16]]
*[[Vallkärra 11:2 Torngården]]
+
*[[Vallkärra 11:2]] (Torngården))
*[[Valkärrra 11:4]]
 
 
*[[Vallkärra 11:4]]
 
*[[Vallkärra 11:4]]
*[[Stångby 5:28 Prästgården]]
+
*[[Stångby 5:28]] (Prästgården)
*[[Vallkärratorn 8:64 Norrbo]]
+
*[[Vallkärratorn 8:64]] (Norrbo)
 
*[[Vallkärratorn 8:40]]
 
*[[Vallkärratorn 8:40]]
 
*[[Vallkärratorn 2:57]]
 
*[[Vallkärratorn 2:57]]
 
*[[Vallkärratorn 8:46]]
 
*[[Vallkärratorn 8:46]]
 
*[[Vallkärratorn 8:75]]
 
*[[Vallkärratorn 8:75]]
*[[Vallkärratorn 8:45 Kullenhem]]
+
*[[Vallkärratorn 8:45]] (Kullenhem)
 
*[[Vallkärratorn 8:10]]
 
*[[Vallkärratorn 8:10]]
 
*[[Vallkärratorn 8:61]]
 
*[[Vallkärratorn 8:61]]
 
*[[Vallkärratorn 8:49]]
 
*[[Vallkärratorn 8:49]]
 
*[[Vallkärratorn 8:50]]
 
*[[Vallkärratorn 8:50]]
*[[Vallkärratorn 8:84 Boställshuset]]
+
*[[Vallkärratorn 8:84]] (Boställshuset)
*[[Vallkärratorn 17:1 Stångby station]]
+
*[[Vallkärratorn 17:1]] (Stångby Station)
 
*[[Vallkärratorn 8:51]]
 
*[[Vallkärratorn 8:51]]
*[[Vallkärratorn 8:26 Banvaktarbostad]]
+
*[[Vallkärratorn 8:26]] (Banvaktarbostad)
*[[Vallkärratorn 9:18 Ellentorp]]
+
*[[Vallkärratorn 9:18]] (Ellentorp)
 
*[[Stångby 5:3]]
 
*[[Stångby 5:3]]
 
*[[Stångby 5:6]]
 
*[[Stångby 5:6]]
Rad 77: Rad 96:
 
*[[Stångby 5:24]]
 
*[[Stångby 5:24]]
 
*[[Stångby 5:26]]
 
*[[Stångby 5:26]]
*[[Vallkärratorn 9:36 Klinta]]
+
*[[Vallkärratorn 9:36]] (Klinta)
*[[Vallkärratorn 9:67 & 9:35]]
+
*[[Vallkärratorn 9:35]]
 +
*[[Vallkärratorn 9:67]]
 
*[[Vallkärratorn 9:34]]
 
*[[Vallkärratorn 9:34]]
*[[Vallkärratorn 9:40 Ingmansro]]
+
*[[Vallkärratorn 9:40]] (Ingmansro)
 
*[[Vallkärratorn 9:61]]
 
*[[Vallkärratorn 9:61]]
 
*[[Vallkärratorn 9:41]]
 
*[[Vallkärratorn 9:41]]
*[[Vallkärratorn 9:43 Magasinet]]
+
*[[Vallkärratorn 9:43]] (Magasinet)
*[[Vallkärratorn 9:93 Brandstationen]]
+
*[[Vallkärratorn 9:93]] (Brandstationen)
 
*[[Vallkärratorn 9:73]]
 
*[[Vallkärratorn 9:73]]
 
*[[Vallkärratorn 9:20]]
 
*[[Vallkärratorn 9:20]]
Rad 92: Rad 112:
 
*[[Vallkärratorn 9:75]]
 
*[[Vallkärratorn 9:75]]
 
*[[Vallkärratorn 9:81]]
 
*[[Vallkärratorn 9:81]]
 +
*[[Vallkärratorn 9:68]]
 
*[[Vallkärratorn 9:69]]
 
*[[Vallkärratorn 9:69]]
*[[Vallkärratorn 9:58 Solhaga]]
+
*[[Vallkärratorn 9:58]] (Solhaga)
*[[Vallkärratorn 9:65]]
+
*[[Vallkärratorn 9:56]]
 
*[[Vallkärratorn 9:26]]
 
*[[Vallkärratorn 9:26]]
 
*[[Vallkärratorn 9:27]]
 
*[[Vallkärratorn 9:27]]
*[[Vallkärratorn 9:19 Karinsro]]
+
*[[Vallkärratorn 9:19]] (Karinsro)
*[[Vallkärratorn 9:21 Norrtorp]]
+
*[[Vallkärratorn 9:21]] (Norrtorp)
*[[Vallkärratorn 9:38 Villa Tornhill]]
+
*[[Vallkärratorn 9:38]] (Villa Tornhill)
  
 
== Övrigt ==
 
== Övrigt ==
  
 
*[[Källor Stångby|Källor]]
 
*[[Källor Stångby|Källor]]
 +
*[[Ansvariga Stångby|Ansvariga]]
 
*[[Kontakt Stångby|Kontakt]]
 
*[[Kontakt Stångby|Kontakt]]

Nuvarande version från 17 december 2019 kl. 18.23

Utsnittet exemplifierar resultatet av kulturhistorisk beskrivning och värdering av inventeringsmaterialet. Här visas den sydöstra delen av inventeringsområdet, öster om stationssamhället.
Karta, visar inventeringsområdet med omkringliggande gårdar och Stångby stationssamhälle. Samhället har inför uppdraget delats upp i enklaver där bebyggelsen i enklav 1 har detaljinventerats, medan enklav 2 samt 3 inventerats översiktligt. Bebyggelse uppförd under 2000-talet ingår inte i uppdraget.

Inledning & Bakgrund

Syfte & Målsättning

Omfattning & Avgränsning

Metodik

Upplägg och innehåll


Källor

Ansvariga

Kontakt

Översiktlig historik

Sockengränserna år 1912, som visar hur Stångby stationsamhälle växt fram på mark tillhörande Vallkärratorn och från mitten av 1900-talet mark tillhörande Stångby och Vallkärra. Karta ur rapporten Stångby - en inventering, SBK Lund

Beskrivning av bebyggelse

Utsnitt från Skånska Recognoceringskartan 1812. Enskiftet har precis påbörjats. Några gårdar från Vallkärratorn, Vallkärra och Stångby kyrkby har flyttats ut, varav några gårdar från Vallkärratorn påplatsen där Stångby stationssamhälle sedermera ska växa fram.

Beskrivning av landskap, trädgårdar och planteringar

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Övrigt

Sidor i kategorin "Fastigheter i Stångby"

Följande 119 sidor (av totalt 119) finns i denna kategori.

V

Media i kategorin "Fastigheter i Stångby"

Följande 4 filer (av totalt 4) finns i denna kategori.