Vallkärratorn 8:51

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 8:51
VKT851.1.JPG
Bostadshuset
Information
Byggnadsår1905
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnad uppförd 1905 av byggmästare Per Larsen. Tvåplansbostad med fasad i rött tegel. Olika fönstertyper med 1-3 lufter, träfönster målade i ljust grön kulör. Sadeltak med eternittäckning och skorsten, vitmålade vindskivor och delvis valmat takfall. Några igenmurade fönsteröppningar. Bostadhuset är tillbyggt med en lägre volym i liknande utförande som uthuset.

Uthus

Vallkärratorn 8:51
VKT851.2.JPG
Garaget
Information
ByggnadsårTillbyggt 1995, garage okänt
FunktionUthus och Garage
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Uthuslänga och garage som tillsammans med bostadshuset ramar in mindre gårdsrum. Fasad i vit puts med träfönster och dörrar samt garageport i ljust grön kulör. Sadeltak täckt med svartmålad bandplåt och eternit.