Vallkärratorn 9:21

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 9:21 Norrtorp
VKT921.1.JPG
Bostadshuset
Information
NamnNorrtorp
ByggnadsårInnan 1895
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadshuset ”Norrtorp” uppfördes i två plan före 1895. Bevarad fasad som utgörs av rött tegel med mönstermurning i gult tegel vid fönsteromfattningar, knutar och på frontespis. Entréparti vid frontespis med farstu i brunmålat trä. Brunmålade fönster och ett blindfönster. Byggnaden täcks av sadeltak med eternittäckning. Byggnaden är en av stationssamhällets äldsta bostadshus och vittnar om Stångbys första utbyggnadsfas efter södra stambanans dragning i slutet av 1850-talet.