Vallkärratorn 8:45

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 8:45 Kullenhem
VKT845.1.JPG
Bostadshuet
Information
NamnKullenhem
Byggnadsår1916
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Bostadhus uppfört 1916 av J.B. Öberg, kallat ”Kullenhem”. Byggnad i två plan med fasad i rött tegel och hög svartmålad sockel. Frontespis och farstukvist. Vitmålade träfönster med stickbåge. Sadeltak med tegeltäckning och två skorstenar. Fönstren och glasverandan var ursprungligen grönmålade. Tillhörande bevarat uthus.

Uthus

Vallkärratorn 8:45 Kullenhem
VKT845.2.JPG
Uthuset
Information
NamnKullenhem
Byggnadsår1916
FunktionUthus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Välbevarat uthus uppfört 1916 med fasad i rött tegel, ett flertal ursprungliga vitmålade trä- och gjutjärnsfönster. Rödmålad port mot gatan. Sadeltak med papp- och tegeltäckning.