Stångby 17:71

Från bevaringsprogram
Stångby 17:71
SB1771.1.JPG
Bostadshuset
Information
Byggnadsår1880-talet
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Bostadshus uppfört på 1880-talet i två plan med gråstensgrund och fasad i gult tegel. Utbytta fönster, dörrar och taktäckning. Bildar tillsammans med ekonomibyggnader en väl sammanhållen gårdsmiljö.


Ekonomibyggnad

Stångby 17:71
SB1771.3.JPG
Ekonomibyggnad
Information
Byggnadsår1880-talet
FunktionEkonomilänga
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Länga i U-formation från 1880-tal. Omgjord fasad på 1960-talet. Fasadmaterial i locklistpanel och bevarad mönstermurning i rött och gult tegel samt ett flertal ursprungliga gjutjärnsfönster. Utbytt taktäckning till eternit. Stenlagd gård. Bildar tillsammans med bostadhus och uthus en väl sammanhållen gårdsmiljö.


Ekonomibyggnad

Stångby 17:71
SB1771.5.JPG
ekonomibyggnad
Information
Byggnadsår1880-talet
FunktionUthus
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

1880-tal, uthus. Bildar tillsammans med bostadhus och uthus en väl sammanhållen gårdsmiljö.