Vallkärratorn 9:26

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 9:26
VKT926.1.JPG
Bostadshuset
Information
Byggnadsår1905
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnad uppförd 1905. Huserade lanthandel med eget bageri fram till 1972. Byggnad i två plan uppfört på låg gråmålad sockel med fasad i rött tegel. Rullskift ovan fönster- och dörröppningar. Dekorativ tegellist separerar de två planen längs byggnadens långsidor. Blåmålade träfönster och senare tillkomna dörrar i samma kulör. Betongtrappor med utbytta svartmålade räcken. Halvvalmat sadeltak med eternittäckning, takfönster och två omgjorda skorstenar i rött tegel.