Vallkärratorn 9:93

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 9:93 Brandstationen
VKT993.1.JPG VKT993.2.JPG
Fd. Brandstationen
Information
NamnBrandstationen
Byggnadsår1942
FunktionFd. Brandstation
Kulturhistorisk värderingÄr med och bygger upp kulturhistoriskt värdefull miljö

Före detta brandstation som genomgått omfattande exteriöra förändringar, slangtornet är sedan länge rivet. Brandstationen uppfördes 1942 och användes fram till 1970-talet då Stångby övergick till att tillhöra Lunds brandförsvar.