Vallkärratorn 9:56

Från bevaringsprogram
Vallkärratorn 9:65
Vallkarratorn 956.1.JPG
Bostadshuset
Information
Byggnadsår1930-talet
FunktionBostadshus
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnaden är uppförd i 2½ plan på hög omålad sockel. Gediget arbetad fasad i rött tegel. Dekorativa detaljer i rullskift ovan fönster och dörr, profilerad takfot med olika typer av förband. Vitmålade äldre fönster om 1-6 lufter och utbytta omålade trädörrar med spröjsad överdel. Sadeltak med eternittäckning och skorsten i rött tegel på nock.

Garage

Vallkärratorn 9:65
Vallkarratorn 956.3.JPG
Garaget
Information
Byggnadsår1930-talet
FunktionGarage
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Garage med röd tegelfasad, rullskift ovanvfönster. Utbytt omålad träport och äldre gråmålade träfönster. Sadeltak med gråmålade vindskivor.