Kategori:Nordvästra delen

Från bevaringsprogram

Västra infarten utmed Dalbyvägen präglas av såväl jordbrukslandskap och de röda tegelhusen tillsammans med 1970-talets stora expansion av enfamiljsbostäder. Förutom de äldre tegelvillorna och gårdarna som finns kvar speglar även namnen på kvarter, gator och områden den lokala historian så som Tegelbruksgatan, Strängteglet och Skärbygeln. Inger Nilsson i inventeringsgruppen har sammanställt historik om gatunamnen. Det äldre namnet Tegelbruksgatan kommer från det första tegelbruket som startades 1894 av Nils Persson född i Sjörup 1851. Familjen Persson flyttade till Veberöd 1894 och kom då från Oxie. Det nyare gatunamnet Tegelmästarevägen kommer från tiden efter brukets nedläggning, den siste tegelmästaren var Karl Gustav Johansson. Andra namn från tegelbruket är Brännarevägen och Handslagarevägen, en man som hette Karl Olsson var under en period den bruksanställde som hade högst lön på grund av sitt ackord som handslagare. Bostadshusen utmed gatorna med fågelnamn är alla i ett och ett halvt plan med kedjebyggt garage. De är uppförda med fasader i tegel och panelklädda gavelrösten. De är uppförda av Skanska (finns en man i referensgruppen som hade massa information från 1970-talets bebyggelse då han var platschef på Skanska) och håller ett sammanhållet arkitektoniskt uttryck. Trädgårdarna har anpassats efter de boendes smak och karteret är flackt med utblick över de norra angränsande markerna och industriområdet.