Råkan

Från bevaringsprogram

Började bebyggas på 1920-talet men består till största delen av 1960-tals villor uppförda av dåvarande ägarna. De senare byggnaderna är troligtvis byggda på den egna stadsplanen, alternativt även den reviderade från storkommunstiden. Kvarteret är beläget i en sluttning vilket ger det en egen karaktär i byn med terrasserade anlagda trädgårdar, och framförallt med de tre äldre byggnaderna från 1920-talet som första byggnation på den gamla åkermarken.

Fastigheter