Tofslärkan 3, 4 & 5

Från bevaringsprogram
Tofslärkan 3, 4 & 5
TofsTFF1.JPG
Tofslärkan 3, 4 & 5
Information
AdressDalbyvägen 22
Byggnadsår1910-1920-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fastigheterna är avstyckade från nr 5. Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind med tillhörande uthus och tillbyggt med garage. Den står på en slätputsad och gråmålad sockel. Fasaderna är slätputsade och gulmålade med vitmålade fönster- och dörromfattningar. Sadeltaket är täckt med tvåkupiga och falsade lertegelpannor och har en tegelskorsten med gråmålad plåthuva placerad i nock. I det norra takfallet finns en kupa klädd med vitmålad fasspontspanel. Aluminiumfönstren är sentida med lösa spröjsar, för att likna ett korpostsfönster, och vitmålade samt i en luft med pivothängning. Bostadshuset har två entréer i norr, den ena placerad i den tillbyggda farstukvisten och den andra i långfasaden. De sentida dörrarna är i vitmålat trä med lunettglasparti och speglar.

Uthuset har samma utförande till stod del frånsett fönstervalven som är stickbågiga och att ett vitmålat gjutjärnsfönster finns i södra gavel. Garaget är klätt med rödmålad locklist.

Fastigheten är i söder omgärdad av en låg naturstensmur och häck med en gråmålad järngrind i söder. Förträdgården i samma väderstreck är grästäckt till stor del och har plattsatta gångar av betongsten. I väster finns tre äppelträd och rabatter finns utmed gångar. I norr är trädgården också till stor del grästäckt och här omgärdad av ett nätstaket på betongstolpar. Rabatter finns utmed gärdet och gångarna och uppfarten som är plattsatta med samma typ av betongsten som södra sidan.