Slädpressen

Från bevaringsprogram
Slädpressen 1 & 2
AdressTaktegelvägen 13 & 14
Byggnadsår1974, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvriga byggnader

I kvarteret finns två bostadshus. 1 ½ plans bostadshus, grupphus. Fasader av gult tegel, gavelrösten stående träpanel, ett målat ljust och målat brunt. Spröjsade fönster. Sadeltak täckt med svarta betongpannor. Bostadshusen ligger med gaveln mot gatan med lite förträdgård. Garage indraget från gatan, plant tak och fasader klädda med träpanel målad lika som bostadshuset.