Hagen 8

Från bevaringsprogram
Hagen 8
P1000810.JPG
Hagen 8
Information
AdressDalbyvägen 32
Byggnadsår1920-1930-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med inredd vind med frontespis med tillbyggd farstukvist med balkong samt har uthus/garage i norra delen av tomten. Den står på en fogad naturstenssockel och fasaderna är uppförda i rött tegel (förmodligen Veberödstegel) lagt i kryssförband med stickbågar i fönster- och dörrvalven samt utdragna stenar under fönsterblecken. Balkongräcket har ett räcke av svartmålat järn och träbrädor. Sadeltaket är täckt med svart korrugerad plåt samt har två plåtklädda och svartmålade skorstenar placerad i norra takfallet och i nock. Vid entrépartiet, som består av en sentida vitmålad trädörr, finns en farstukvist. Fönstren är även de sentida, men i olika utförande. De är i såväl en som två lufter och gjorda av vit- eller brunmålat trä eller aluminium samt har sido- eller pivothängning beroende på storlek.

Tomten omges av en häck. Trädgården är anlagd, till stor del grästäckt och har inslag av lövträd som lönn och äppleträd. Rabatterna är placerade utmed gångarna, uppfarten och gärdet och planterade med prydnadsväxter. Gångarna är satta med betongplattor och uppfarten är grustäckt med plattsatt parkeringsplats.