Hagen 5

Från bevaringsprogram
Hagen 5
P1000807.JPG
Hagen 5
Information
AdressDalbyvägen 30
ByggnadsårEfter 1940-telet enl. flygfoto
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan med inredd vind samt har källarvåning och uthus. Den står på en slätputsad och omålad sockel med vitmålade tvåluftsfönster i trä samt har en slät källartrappa med vitmålat räcke/staket. Fasaderna är uppförda i rött tegel (eventuellt Veberödstegel) lagt i kryssförband med stickbåge i balkongdörrsvalvet och formtegel runt entrédörrsomfattningen. Balkongen är placerad i norra fasaden och har ett vitmålat järnräcke. Sadeltaket är täckt med enkupigt och falsat lertegel och har två tegelskorstenar med plåttäckta kronor i norra takfallet. Aluminiumfönstren är vitmålade och har mittpost med pivothängning. Entrépartiet är placerat i östra gaveln och har en slätputsad trappa med vitmålat järnräcke. Dörrarna är sentida och vitmålade av trä samt har lunettfönster och speglar. Uthuset har liknande utförande med samma röda tegel i fasaderna, men lagt i munkförband, och takform samt taktäckning. Fönster och dörrar är dock i original utförande och vitmålade samt gjorda av trä.

Fastigheten är omgärdad av en häck och trådstaket samt av en trädrad i norr. I trädraden och på tomten står det bland annat björk, lönn och kastanj. Från den grustäckta uppfarten mot trägården finns även ett nytt trästaket. Runt entréerna är det plattsatta betongstenar. Trädgården är anlagd med prydnadsväxter och är till stor del grästäckt.