Tofslärkan 1

Från bevaringsprogram
Tofslärkan 1
P1000780.JPG
Tofslärkan 1
Information
AdressDalbyvägen 26
Byggnadsår1920-1930-talet, alt. 1940-talet
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning och är tillbyggt med farstukvist i norr samt att det finns ett uthus. Den står på en slätputsad och ljusgråmålad sockel. Fasaderna är uppförda i vitmålat tegel i kryssförband med brunmålad locklistpanel i gavelröstena. Sadeltaket är täckt med enkupiga och falsade lertegelpannor och har en murad tegelskorsten med gjuten krona placerad i nock. I södra takfallet finns två kupor och i norra finns två takfönster. Entrépartiet i farstukvisten har en svartmålad och sentida trädörr med lunettglasparti. Från Dalbyvägen finns en naturstenstrappa in i trädgården. Fönstren är sentida och i svartmålat trä med pivothängning. Uthuset har samma utförande som bostadshuset.

Fastigheten är omgärdad av en naturstensmur i söder och av häck i norr. Trädgården är anlagd med lövträd, buskar och är till stor del grästäckt i såväl norr som söder.