Hjulmakaren

Från bevaringsprogram

Hela detta kvarter består av småhus. Mot Trekanten finns i ett par hus den ursprungliga verksamhetsprägeln kvar trots att innehållet nu är annorlunda än tidigare. Under tidigt 1900-tal fanns verksamheter i kombination med bostad i nästan samtliga hus. Idag finns en tämligen ny butik för husdjurstillbehör samt bredvid denna ett pizzabageri. Kvarteret sträcker sig norrut fram till den lilla Länsmansvägen. Idag är även här de flesta av kvarterets hus bostäder som ligger invid den stora genomfartsleden Lundavägen. Ursprungsfastighet till alla tomter här har gård med nr 63 varit, vars mark återfunnits även långt söder om Veberödsvägen och längre österut.

Fastigheter