Hjulmakaren 10

Från bevaringsprogram
Hjulmakaren 10
1hjulmakaren11.jpg
Hjulmakaren 10
Information
AdressLänsmansvägen 4
Byggnadsår1895
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Byggnaden består av bostad i ett plan med inredd vind. Sockeln är lagd i natursten, nästan inte synlig ovan marknivå idag. Fasaden är i tegel. Enligt uppgift från boende i Hjulmakaren 1 skulle de tre husen i rad längs gatan ha byggts av samme byggherre och i samma gula dalbytegel med svarta skiftningar. Denna fastighet skulle tidigt ha rödmålats, fogar har målats i vitt. Sadeltaket är täckt med eternitplattor liksom gavelröstena. Skorsten renoveras vid inventeringstillfället. Fönstren har två lufter och är murade med stickbåge och vitmålade liksom listverket kring dörrar. Blindfönster, målade, finns på östra och västra gavelväggarna. Vissa plåtarbeten är målade i rött. Badrum inreddes av dåvarande ägare 1958.

Uthus i röd tegel har uppförts på 1940-talet bredvid boningshuset. Det har vitmålade dörrar och fönster. Ett plank finns däremellan som binder ihop de två husen.

Bevarandesynpunkter

Byggnaden representerar en ursprunglig och oförändrad gestaltning i mindre bostadshus i en hel samling av gatehus med högt miljövärde. Ålder på det rödmålade teglet är obekant. Huset ingår i en samling mindre gatuhus från 1800-talets slut och de står tämligen orörda i små samlingar och rader längs dessa mindre gator.

Som enstaka hus har detta sitt unika värde då just det rödmålade teglet i kombination med vitmålade fogar idag är ganska unikt. Den orörda formationen utan nyare tillbyggnader i sig har stort kulturhistoriskt värde för eftervärlden. Vid inventeringstillfället pågår en varsam renovering så att kamin installeras och helrutor ersätts av mindre spröjsade träfönster och med modernare isoleringsförmåga.