Hjulmakaren 17

Från bevaringsprogram
Hjulmakaren 17
1hjulmakaren17.jpg
Hjulmakaren 17
Information
AdressLundavägen 2
Byggnadsår1897
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

En- och en halvvånings hus på hög avsatt granitsockel invid det trafikerade korset där Lundavägen ansluter till Trekanten. Enligt förra inventeringen är stommen av tegel. Nu är fasaden nyligen spritputsad och har fönsteromfattningar som är utförda i en slätare puts, allt nymålat i vitt. Fasaden har dekorerande murningar i form av utskjutande lister i dubblering, horisontalt i hörnen liksom trappad takgesims. Åt söder och gatan reser sig en väl markerad frontespis med balkong som stöds på kraftiga pelare. Under denna är entrén placerad med en ny dörr. Denna är i klassiskt röd kulör med fönster och överljus och spröjs i båda dessa. En hög trappa med större avsats eller altan leder dit. Även gårdssidan har en centralt placerad entrédörr. Sadeltaket är belagt med ny, falsad svart plåt. Två äldre skorstenar finns kvar. Takkupor åt norr och söder. Blindfönster förekommer i raden mellan stora enrutade fönster. Komplementbyggnad står i vinkel. Även denna har sadeltak och vitputsad fasad. Äldre tvåluftsfönster finns kvar. Husen är sammanbundna med mur vilken omfattar en port.

Bevarandesynpunkter

Den höga åldern och det välhållna skicket gör gården värdefull att skydda mot eventuell ombyggnad. En ren och stram oförändrad arkitektur i en villa från 1800-talets slut med komplementbyggnad i originalutförande är viktig för samhällets utformning såväl som för det historiska tänkandet. Husets placering är central. Väntplatser för bussar, allaktivitetshus, butiker i närheten gör att många människor kan betrakta fasaden och den utgör på ett väldefinierat sätt en del av Dalbys identitet.