Sigillet 2

Från bevaringsprogram
Sigillet 2 Fd Stora Råby 35:3
Stora raby 353.png
Sigillet 2
Information
AdressKarl Gustavs Väg 4
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Tomten är avstyckad från föregående fastighet. Huset finns med på en karta 1907 och är troligen uppfört av skomakare Jöns Andersson Malmberg ca 1890. Senare beboddes det av hans son.

Länga i grågult tegel på stenfot. Sadeltak med rött tegel. Vitmålade 4-rutsfönster. Senare inredd vind. Mot trädgården tillkom på 30-talet ett utskjutande mittparti i två våningar. I vinkeln mot det byggdes 1976 en veranda i tegel. Ett mindre uthus i tegel tillkom på 30-talet och 1984 byggdes ett nytt garage i gult tegel.