Stora Råby 35:3

Från bevaringsprogram
Stora Råby 35:3
Stora raby 353.png
Stora Råby 35:3
Information
AdressKarl Gustavs väg 4

Tomten är avstyckad från föregående fastighet. Huset finns med på en karta 1907 och är troligen uppfört av skomakare Jöns Andersson Malmberg ca 1890. Senare beboddes det av hans son.

Länga i grågult tegel på stenfot. Sadeltak med rött tegel. Vitmålade 4-rutsfönster. Senare inredd vind. Mot trädgården tillkom på 30-talet ett utskjutande mittparti i två våningar. I vinkeln mot det byggdes 1976 en veranda i tegel. Ett mindre uthus i tegel tillkom på 30-talet och 1984 byggdes ett nytt garage i gult tegel.