Eskil 1 och 2

Från bevaringsprogram
Eskil 1 och 2
Eskil 1 o 2.png
Eskil 1 och 2. Foto 1937, troligen P Bagge/Kulturen.
Information
AdressGetingevägen
Eskil 1-3. Foto Evald Linnström/Kulturen.

Utmed Getingevägen låg tidigare två små, bebyggda tomter som nu har införlivats med Eskil 7. Bägge var avstyckade från den i kvartershistoriken omtalade Malmqvistska väderkvarnen.

Eskil 2

När kvarnen 1830 såldes av mjölnaren Anders Larsson hade han undantagit den mellersta delen omfattande den södra korsvirkeslängan av det s k Malmqvistska möllehuset med därtill utstakad hageplats. Tomten bytte i snabb takt ägare ett antal gånger, men köptes 1837 av hökare Olof Strömsten som 1842 utmed gatan lät uppföra en länga i tegel, med frontespis, innehållande ett antal boningsrum. Ett gårdshus, även det i tegel, tillkom 1851 och innehöll två rum och kök. Gårdshuset förlängdes, troligen efter rivning av korsvirkeslängan, och 1878 innehöll det även brygghus, vagnsport, stall och avträde. Förmodligen drev Strömsten även en krog, och efter det att fastigheten 1868 ärvts av kopparslagaremästare Lars eller Lorentz Stenbecks hustru benämndes Stenbeck värdshusidkare.

Eskil 1

Den norra tomten behölls av qvarnegare Anders Andersson när han 1873 sålde kvarnen. Tomten köptes 1875 av murargesäll Nils Grönqvist och timmergesäll Nils Nordström som året därpå uppförde ett gathus i tegel med ett antal små lägenheter. Strax därpå sålde de fastigheten och när den 1879 köptes av snickaren N Lundberg lät han uppföra ett gårdshus med bostad på bottenvåningen och snickarverkstad på övervåningen.

Husen på de bägge tomterna låg i vägen för en planerad breddning av Getingevägen och staden inköpte 1937 Eskil 2 och 1946 även Eskil 1. De tomtdelar som staden inte behövde fick sjuksköterskehemmet överta för en planerad tillbyggnad. En tid använde sjuksköterskehemmet nr 2 som personalbostäder men 1947 revs det och 1958 även nr 1.