Södertull

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Kv. Södertull. Uppdaterad kulturmiljöinventering 2006-2009
Södertull. Foto A.W. Rahmn 1907. Kulturens arkiv.

Kvarteret Södertull utgjorde i äldre tid, tillsammans med nuvarande kvarteren Gyllenkrok och Svanelyckan, ett stort sammanhängande område, vilket endast till mindre del var bebyggt. Vid slutet av 1700-talet låg ett femtontal gårdar utmed Stora Södergatans västra sida, de flesta med djupa och smala tomter, som stäckte sig bort till vallen eller avgränsades från jordarna i Svanelyckan genom en gärdesgård.

Strax innanför Södertull låg Korgmakarlyckan som hörde till Hospitalsgården på motsatta sidan Södergatan. Där låg de s k Kuskahusen, som under 1800-talet var bostäder för statare vid Hospitalsgården.

1906 förvärvade staden Korgmakarlyckan och började planera för en utökad bebyggelse i denna del av staden. 1906—1907 anlades Magnus Stenbocksgatan och 1910 tillkom en ny gata utmed den Gyllenkrokska promenaden. Det dröjde emellertid ytterligare några årtionden innan kvarteret Södertull blev stadsplanelagt. 1936 antogs en stadsplan som möjliggjorde ny bebyggelse. Samma år utlades södra delen av Gyllenkroks allé, som begränsar kvarteret Södertull i väster.

Aktuella Fastigheter

Tidigare Fastigheter

Äldre version av Bevaringsprogrammet, ej giltigt