Södertull 10

Från bevaringsprogram
Södertull 10
Sodertull 9-10.png
Södertull 9 och 10. Foto 1981.
Information
AdressStora Södergatan 54
ByggnadsårObekant/1868, omb 1907-08
gårdshus 1896, 1923
Byggherre1868 Per Rasmusson
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingGathus: Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Gårdshus: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
Gathus
Gårdshus
Gårdshus

Gathus i en våning, bestående av två delar med olika ålder. Den norra delen av huset byggdes 1868 av Per Rasmusson och har stomme av tegel. Den södra delen är av obekant ålder, uppfört av korsvirke med bränd och obränd mursten. 1907 förenades de två tomtdelarna till en fastighet, och husen erhöll gemensam gatufasad. Byggnaden har idag en enkel, slätputsad och gråmålad fasad med perspektivrutor och port till gården. Taket är täckt med eternitplattor.

Gårdsbebyggelsen består av ett halvhus från 1890-talet samt en verkstadsbyggnad från 1923. Tomten nyttjas som parkeringsplats.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Gatuhus

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gatuhuset uppfördes enligt föregående program som två delar med olika ålder, norra delen av tegel från 1868 och den södra av okänd ålder i korsvirke med bränd och obränd tegel. 1907 slogs fastigheterna samman och gatuhuset fick en enhetlig putsad fasad. Idag är fasaden utförd med sockel i grå slätputs och väggar av gul slätputs avslutade av en takfotsgesims. Fönstren är sentida men utförda som spröjsade tvåluftsfönster i grå kulör. Sadeltaket är lagt med svart bandplåt med ståndränna. Ett sentida takfallsfönster åt gatan. En körport leder in på gården.

Gårdshus

Kulturhistoriskt värde: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Gårdsflygeln från 1896 är putsad, utförd som ett halvhus i skiftande bredd och en del i två våningar och andra i en våning. Fasaderna är slätputsade och avfärgade i gult och en del i ljust röd. Pulpettaket är lagt med svart bandplåt.

Verkstadsbyggnad från 1923 är utförd i en våning som ett brett halvhus med fasader av gult tegel i blockförband. I södra fasaden stora småspröjsade gjutjärnsfönster och i östra gaveln ett sentida fönsterparti i omålat trä. Pulpettaket är lagt med svart takpapp i slättäckning. I västra gaveln en carport.

Gården är delvis satt med markbetong.