Zettervallska villan

Från bevaringsprogram
Thomander 23
Thomander 23.png
Fasad mot Sandgatan. Foto Leopoldo Iorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv.
Information
NamnZettervallska villan
AdressSandgatan 14
Byggnadsår1871, gårdslänga 1891
ByggherreHelgo Zettervall
ArkitektHelgo Zettervall
Interiör, bottenvåningen. Foto Leopoldo Iorizzo 1978. Skånes Hembygdsförbunds arkiv
Detalj på fasaden

Helgo Zettervall lät 1871 uppföra ett bostadshus med ritkontor åt sig. Huset placerades djupt indragen från gatan, Förgården, som mot gatan avgränsas av en mur med järnstaket mellan cementpelare, arrangerades som en tidstypisk trädgård med fontän i mitten.

Fasadens muryta är kraftigt modellerad med pilastrar, listverk, fönsterramverk och friser. Trots sitt lilla format är fasaden monumental med stora rundbågiga fönster. Två svagt framspringande risaliter flankerar mittpartiet, som endast omfattar två fönsteraxlar. Mittlinjen markeras av en medaljong på nedervåningens kvaderimiterade putsyta och två nischer med skulpturer i höjd med andra våningens fönster. I den ena av dessa har en madonna fått ersätta den ursprungliga läsande pojken.

Den asymmetri som utmärker den tidens villabyggande, har uppnåtts genom att ingången placerats i norra risaliten under en utbyggd loggia. Ovanpå denna ligger en altan vars barriär är utformat som en direkt fortsättning av en under andra våningens fönster löpande fris. Den övre våningen är genom sin större höjd och en rikare modellering markerad som den förnämare. Fasadens färgsättnmg ligger nära den ursprungliga med en enda ljusgrå nästan vit ton över hela fasaden ovanför en mörkmålade sockeln. Dörrar och fönstersnickerierna är mörkbruna. Framför fasaden ligger en, numera övervuxen, halvcirkelformad barriär. Söder om denna stod på en murpiedestal en riddarstatyett som sedan har ersatts av en numera stulen amorin.

Huset har på gårdssidan en mindre vinkelbyggnad som på bottenvåningen ursprungligen inrymde bl. a. vedbod och gödselstad. Vinkelbyggnaden förlängdes 1898 österut med en envåningsbyggnad med mansardtak inrymmande fyra rum, vedbod och closetter. Huset förklarades för byggnadsminne 1976.