Winstrup 14

Från bevaringsprogram
Winstrup 14 Fd. Gråbröder 27
Grabroder 27.png
Winstrup 14
Information
AdressBytaregatan 18
ByggnadsårGathus och flygel 1882/1884
ByggherreHusägare Lars Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvåningshus uppfört i två etapper, den nedre våningen 1882, den övre 1884. Fasaden är putsad i klassicerande stil, målad gråbrun. Rödmålad pardörr och röda fönster med tvärpost. Sadeltak med falsplåt.