Veberöds gamla brandstation

Från bevaringsprogram
Sjöbovägen 3, Veberöd
BSV1TESTKTV.jpg
Veberöds gamla brandstation
Information
NamnVeberöds gamla brandstation
FaktaByggt 1932, uppskattningsvis
OmrådeVeberöd

Motivering: Stationen som finns centralt i samhället var Veberöds första brandstation. Byggnadens röda tegel är typiskt för Veberöd och det finns en omsorg i murningen ibland annat takfotslisten. De stora portöppningarna finns kvar som visar att byggnaden har haft en annan funktion än vad den har idag. Den är även ett exempel på när brandkåren blev tvungen att flytta för att bereda plats åt nya stora brandbilar.