Veberöd Vattenverk - Kommunaltekniska verk i Lunds kommun

Från bevaringsprogram
Veberöd vattenverk

Veberöd vattenverk

Vattenverket lades ner för 30-40 år sedan. Här fanns vattentäkt och öppna grusfilterbassänger. Byggnad i rött tegel med plant tak och bred takfotssarg i brunlaserat trä. Vita rektangulära fönster och fönsterband. Arkitekturen är tidstypisk för 1970-talet.