Veberöd 6:18

Från bevaringsprogram
Veberöd 6:18
P1000841.JPG
Veberöd 6:18
Information
AdressDalbyvägen 43
Byggnadsår1920-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö
P1000842.JPG
P1000843.JPG
P1000844.JPG

Byggnaden är uppförd i ett och ett halvt plan i inredd vind och med källarvåning. Den har en samtida farstukvist, fronton och burspråk med balkong på taket till första våningen. Den står på en fogad naturstenssockel. Fasaderna är uppförda i rött tegel (Veberöds) lagt i blixtförband med stick- och rundbågar i fönster- och dörrvalv samt utdragna fönsterbrädor täckta med plåt. En profilerad gesims med utdraget tegel går över hörnen och upp i nock i gavlarna. Sadeltaket är täckt med zinkplåt i facettmönster med smala svartmålade stuprör och hängrännor. En murad tegelskorsten med gjuten krona är placerad i nock. Entrépartiet har en trappa av hugna granitblock med tegelräcke och trädörren är blåmålad och har glasparti samt speglar. Fönstren är även de blåmålade och i trä. De är i en till två lufter med fasta spröjsar samt sidohängda. I gavelröstena sitter det blåmålade lunettfönster i trä och balkongdörrarna är även de blåmålade och i trä.

Fastigheten är omgärdad av ett nätstaket på betongstolpar och häckar och träd i rader och i olika höjder innanför. Uppfarten och gångarna är grustäckta samt har ett gråmålat trästaket som skärmar av mot trädgården åt söder. Den anlagda trädgården är i nivå med platta platåer som markeras av rabatt och ytterligare rabatter finns utmed fasaderna. Lövträd finns i anslutning till fastigheten.