Veberöd 25:4

Från bevaringsprogram
Veberöd 25:4
Veberod2542VEB.JPG
Veberöd 25:4
Information
AdressVeberöd 671
Byggnadsår1800-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Byggnad i vinkel. Vitputsade fasader, gavelröste i blåmålad träpanel. Sadeltak klätt med enkupiga svarta takpannor. Fönster av varierat utseende och ålder. Trädörr. Hög murad putsad skorsten. Öster om det förra står ytterligare en byggnad. Ett litet bostadshus sammanbyggt med ekonomibyggnad. Vitputsade fasader. Sadeltak klätt med enkupigt äldre taktegel, nockpannor troligen Veberödspannor. Förstukvist med sadeltak. Mörka spröjsade träfönster. Ekonomidelen i vinke mot öster har en blåmålad trädörr samt två blåmålade träportar hängda i bandgångjärn med stickbågig ovankant där även taket ovan dörrarna följer den böjda formen.