Veberöd 22:13

Från bevaringsprogram
Veberöd 22:13
22 13 a.JPG
Veberöd 22:13
Information
AdressDörrödsvägen 26
Byggnadsår1920-1930-talet, uppskattningsvis
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Huset är uppfört runt 1930, vid samma tid som grannhusen. Inåt trädgården, i vinkel till bostadshuset ligger en uthuslänga. Bostadshuset är uppfört i ett och ett halvt plan med inredd vind. Huset har även en källare. Huset står på en slätputsad och ljusgrått målad sockel. Den murade konstruktionen har fasader av Veberödstegel lagt i blixtförband. Avlastning över fönstren är raka och mot vägen finns burspråk. Gesimsen/takfoten är dekormurad med utkragande ¼-stenar över hörn. I södra gavelröstet finns en gjuten balkong med smidda och svartmålade räcken och balkongdörr i vitmålat trä med glasparti. Sadeltaket är täckt med enkupiga falspannor av lertegel. Skorstenen är murad med rött tegel och har murat krön. Två plåtinklädda och svartmålade takkupor finns i takfallen, en på varje långsida. Uthuset har gavelmurar med krenelering/plintar ovan det flacka pulpettaket. Träfönstren är vitmålade och i en till tre lufter med och utan fasta spröjsar. Entrén har en gjuten betongtrappa med svartmålade järnledare och den sentida trädörren är vitmålad med överljus.

Tomten är delvis omgärdad av ett trådstaket på en låg stenmur och delvis omgärdad av ett omålat trästaket med liggande brädor. Trädgården är till stor del grästäckt med stensatta gångar av betongstenar och grustäckt uppfart. Rabatt, planterade med bland annat rododendron, finns utmed gatufasaden samt utmed fastighetsgränsen åt söder och nätstaketet. En stor bok står på baksidan samt två mindre ungträd på framsidans norra del.