Växthus (Sankt Lars)

Från bevaringsprogram
Klostergården 2:9
Vaxthus sankt lars.png
Växthus
Information
Namn33 Växthus
AdressÖstra Sjukhuset
Trädgårdsmästaren i växthusen. Foto Hans Truedsson 1920-tal.

Lång, låg länga i gult handslaget tegel, tidigare rödslammad. Flackt pulpettak med svart papp, Huset som används av landstingets privatiserade parkavdelning förlängdes 1970 västerut med mat- och omklädningsrum och fick ytterligare en påbyggnad 1987.

Byggnaden utgör en sista rest av de omfattande växthus som tidigare fanns vid sjukhuset. Vinkelrätt mot den numera vitputsade sydöstfasaden låg ett antal växthuslängor som revs 1993. Tre mindre växthus ned mot Höje å revs förmodligen i slutet av 1970-talet.