Väster 3:15

Från bevaringsprogram
Väster 3:15
Vaster 315.png
Väster 3:15
Information
AdressSvanevägen 1
Byggnadsåromkr. 1906
Byggherreingenjör Gustaf Olin
Snickarglädje
Fönster

Villa med brunröd liggande panel på förvandring och vitmålade detaljer. Sockel i rött, maskinslaget tegel delvis med utsirade gjutjärnsfönster. Pappklätt tak med utskjutande takfot. Byggnaden har en komplicerad plan med flera olika volymer. Den är dock uppbyggd kring en nästan kvadratisk byggnadskropp i 1½ plan med högrest helvalmat tak. Åt tre håll bryts takfallet av gavelpartier, placerade vid respektive fasads ena kant, och två av dem har dragits utanför kvadratens ram. Byggnadens ena hörn är förhöjt till ett torn i två våningar som innehöll ett trapphus. Därtill kom en öppen veranda, förstukvistar samt ett burspråk. Grönmålade fönster, flertalet höga, smala, ofta placerade två och två. De indelas av en tvärspröjs och ursprungligen öppnades fönsterna genom att ena halvan sköts vertikalt. Över flera fönster en snedställd bräda buren av dekorativa konsoler. Vid huvudentrén en förstukvist med snickarglädje och svarvade pelare. Grönmålad halvfransk entrédörr med snidat ramverk och panel på diagonalen.

Mot norr en tillbyggnad ifrån 1919 i rött maskinslaget tegel. Den öppna verandan byggdes in 1946 och förmodligen samtidigt togs trappan i tornet bort varvid det rombiska trapphusfönstret på sydfasaden ersattes av ett större. Förstukvisten vid köksentrén kläddes in 1949 då där installerades ett badrum. Enligt uppgift fick byggherren inspiration till de skjutbara fönsterna när han var i Amerika.