Värpinge 18:11

Från bevaringsprogram
Värpinge 18:11
Varpinge 1811.png
Värpinge 18:11.
Information
AdressHålvägen 4
Byggnadsår1929
ByggherreBygg snick Hjalmar Larsson
ArkitektAxel Larsson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Villa i rött. handslaget tegel. Sadeltak med rött tegel och trappad gesims. Rödmålade, sexrutade fönster, tidigare vita. På gaveln ett vindfång i trä med spröjsade fönster och tegelklätt sadeltak. Huset innehöll en 3:a. 1975 inreddes en större del av vinden och på baksidan uppfördes en tillbyggnad i trä efter ritningar av Lars Wesén.