Värpinge 17:12

Från bevaringsprogram
Värpinge 17:12
Varpinge 1712.png
Värpinge 17:12.
Information
AdressBäckarännan 8
ByggnadsårIngen uppgift
ByggherreIngen uppgift
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Längs med gatan ligger en 5,5 meter bred länga uppförd i gult tegel. Huset har samma läge som arbetstorpet nr 24 på 1822 års karta, men uppgavs i statarbostadsundersökningen 1935-36 vara byggt på 1860-talet. Huset innehöll 2 r o k, och taket var före 1920-talet halmtäckt. Husets två skorstenar revs 1972. Vid nordgaveln låg ett mindre uthus med tvättstuga och bakugn. Där inreddes sedan pannrum och 1974 badrum. Vinden på boningshuset inreddes 1977 och taket täcktes med korrugerad, nu svartmålad, eternit. I vinkel mot huvudbyggnaden, i uthusets förlängning, uppfördes 1979 en större tillbyggnad i en våning med plant tak. Den försågs 1992 med ett högrest sadeltak i svart korrugerad plåt. Uthuset skjuter dock ut som en veranda vid västgaveln. Huset har nu en kvastad, tegelröd puts med gula, målade fönsteromfattningar. Gavelspetsarna i brunlaserad lockpanel och nyare, blåmålade fönster. Plåtinklädda skorstenar.