Utsädet 3

Från bevaringsprogram
Utsädet 3
Utsadet 3.png
Utsädet 3
Information
AdressKarl XII-gatan 20

Plank och skjul för trävarulager.

Tomten köptes 1903 av trävaruhandlare P J Hagander som där lät uppföra ett skjul. Tomten har sedan dess utnyttjats av olika trävarufirmor som efterhand har kompletterat och förändrat lokalerna på tomten.