Tvillingarna 2-9

Från bevaringsprogram
Tvillingarna 2-9
Tvillingarna.png
Tvillingarna 2-9
Information
AdressSaturnusgatan 6-20
Byggnadsår1955-56
Byggherrebyggmästare Nils Tatis Andersson / Brf Tvillingarna
ArkitektBent Jörgen Jörgensen

De åtta kedjehusen ligger med gavlarna mot gatan. Långsidorna är klädda med rött tegel, medan de något indragna gavlarna har en vitmålad puts som indelas av ett rutmönster i grova ritsar. Sadeltak med rött tegel och blåmålade takfotslådor. Gavelspetsarna är klädda med blåmålad lockpanel och mot gatan breda balkonger med vitmålade brädräcken. Fönster med blå karmar och vita bågar. Entrédörrar med stora glas i fernissat ramverk. Husen binds samman av envåningsdelar innehållande garage och ett rum. De har flacka tak och är klädda med vitmålad, liggande fjällpanel och under takfoten blåmålad lockpanel.

Husen byggdes för en bostadsrättsförening, men omvandlades 1977 till äganderätt. Ett av husen har fått brunmålade snickerier och på två har entrédörrarna bytts, och på Tvillingarna 6 kläddes gavlarna 1986 med vitmålad lockpanel.