Trädgården 13

Från bevaringsprogram
Trädgården 13 Fd. Trädgården 4-5
Tradgarden 4-5.png
Trädgården 13
Information
AdressBankgatan 18
Byggnadsår1930
ByggherreFastighets AB Lillgården
ArkitektNils Olsson, Göteborg
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Fyravåningshus med fasad i 20-talsklassicism: hög sockel med grå ädelputs och däröver murverk i rött tegel med två mångkantiga ljusputsade burspråk. Ursprungliga mörkgröna entrédörrar med fasettslipat glas, sexrutade, vita fönster.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Fyravåningshus med källare. Fasad präglad av klassicism, hög sockel med grå puts och däröver murverk i rött tegel lagt i munkförband. På fasaden finns även två mångkantiga burspråk, som tidigare var putsade ljusa men idag är täckta med bandplåt i grönt. Fönstren är sekundära vita aluminiumfönster. Även dörrarna är sekundära glasade aluminiumdörrar. Taket är ett sadeltak, klätt med enkupigt rött taktegel.