Tornfalken

Från bevaringsprogram

Villabebyggelse med fri utsikt över Romeleåsen, betesmarker, intilliggande å och natur. Kvarteret består av 2 villor, som gränsar till grannens lantbruksmark.

Fastigheter