Tornasjö 7

Från bevaringsprogram
Tornasjö 7
Tornasjo 7.png
Tornasjö 7
Information
AdressSjögatan 6
Byggnadsår1953
ByggherreFru Agda Christensen
ArkitektTorsten Roos
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Villan i rött fasadtegel består av en tvåvåningsdel med i det närmaste plant pulpettak. Entrédörren i ädelträ har tidstypiskt utformade fönsteröppningar och över dörren en enkelt dekorativ balkong i vitmålat rundjärn. Ett fönsterlöst parti på andra våningen artikuleras av att ett antal tegelstenar, med koppsidan utåt, sticker något utanför fasadytan. I byggnadens ena hörn en markerad skorsten. I öst en envåningsdel inrymmande vardagsrum och i väster en länga, med inslag av vitmålad panel i fasaden, för förråd och garage. Villan utgör en bearbetning av äldre ritningsförslag upprättade av Hänry Carlsson.