Toppen 1 och 2

Från bevaringsprogram
Toppen 1 och 2
Toppen 1-2.png
Toppen 1 och 2
Information
AdressLilla Tvärgatan 26 och 28
ByggnadsårLilla Tvärgatan 26: gathus 1863, gårdshus 1906
Lilla Tvärgatan 28: 1847
ByggherreLilla Tvärgatan 26: husägare Elof Jönsson
Lilla Tvärgatan 28: slaktare Jeppa Larsson
Den södra byggnaden

Två sammanbyggda envåningshus, båda byggda av tegel och råsten med slätputsade, gråmålade fasader samt plåttäckta tak. Husen var ursprungligen inredda till flera smålägenheter. På gårdarna låg under 1800-talet ekonomihus med stall, loge och lada. 1938 inreddes bilverkstad i Toppen 1, och en bensinstation tillkom samtidigt.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: gatuhuset kulturhistorisk miljö, gårdshuset kulturhistoriskt värdefull byggnad

Den västra byggnaden i ett komplex som idag inrymmer Lilla Hotellet har svartmarkerats och den östvästligt orienterade gårdsbyggnaden i rött tegel har blivit rödmarkerat vid inventeringen. En bensinstation inreddes år 1938 i gathuset och samtidigt inreddes en bilverkstad i gårdshuset. Gathuset är i en våning, med svart putsad sockel, gul pustad fasad samt sadeltak belagt med bandtäckt svart plåt. Fönster är sekundära, tvålufts trä med spröjs, vilka troligen sattes in vid renovering år 2002. Dörren är grön täckmålad med två överljus, också den insatt vid renoveringen år 2002. Gårdshuset byggdes av rött tegel i två våningar med ett rött trapptorn i den centrala delen av byggnaden. Taket är ett flackt pulpettak och troligen belagt med svart papp. Fönstren är delvis tvålufts av trä, gröna täckmålade vilka är sekundära men som passar i miljön. Alla snickerier är grönmålade. Dörrar är sekundära.