Tingshuset 1

Från bevaringsprogram
Tingshuset 1
2tingshuset.jpg
Tingshuset 1
Information
NamnTingshuset
AdressTingsgatan 2
Byggnadsår1783, 1906
ByggherreIngen uppgift
ArkitektThure G Wennberg
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Renovering och invändig ombyggnad skedde under 1980-tal. Tingshuset uppfördes för Torna och Bara härad och tjänade så fram till 1958 då det övergick till att vara kommunal förvaltningsbyggnad för Dalby fram till 1974. Vissa invändiga förändringar gjordes -58, såsom inredning av kök. Under 1970-talet och senare nyttjades lokalerna för föreningar, lokala möten och liknande. Tillfälliga arrangemang såsom konstutställningar och marknadsdagar har också ordnats här.

Tidigt, sedan 1600-talet, var Torna och Bara härad förenade till en domsaga med Oxie och Harjager härad. Vid mitten av 1800-talet blev Torna och Bara en enhet och tingsställets plats var Dalby. Ett tidigare tingshus på samma plats reparerades år 1778. Ett nytt fånghus uppfördes 1792 för att ersätta ett tidigare som var beläget intill bygatan. 1783 nybyggdes den första våningen av nuvarande tingshus. Byggnaden är pampig och väl underhållen. Från början fanns endast en våning vilken då utgjorde östra längan i en kringbyggd gårdsanläggning. Idag är två våningar samt delvis källarvåning i bruk. Tingshuset är gestaltat i jugendbarock och fick sin nuvarande utformning 1906 då även den andra våningen tillfördes. Sockeln är avsatt och putsad och den är målad svart. Den nedre våningen har rusticering med väl markerade lister och varierande bandornament. Dennas fasad är i en mörkare putsad ockra, en kulör som återkommer i gesims under taket samt över fönster. Andra våningen har en ljusare ockragul puts. Den östra sidan har dels en absidformad utbyggnad mot nuvarande centrum samt dels en mindre kvadratisk utbyggnad. Där finns en avgränsande gräsmatta, där lökblomster, buskar och höga träd skapar en liten parkmiljö. Även norra fasaden har en entré. Sockelvåningens fönster har galler i ett kedjeliknande mönster. Över sockeln finns bandrustik. Den övre våningens fasad kröns av takgesims och listverk i flera partier som löper runt byggnaden. Den nedre våningens fasad är i mörkare puts som återkommer i ett parti under taket och ovan fönster. Fönster och entré har omfattningar av rundbågiga vitmålade partier. Takkupor och andra fönster har många små rutor och är vitmålade. Entrén riktas mot Trekantens sydspets där en innergård avgränsar mot gatan. En kraftfull granittrappa till likaledes utformade ljusa ekportar och smidda ornamenterade räcken. Sadeltaket är belagt med tegel som skiftar i rött och brunt, troligen lagt under 1980-talets reparation. Årtalet 1783 står i målade siffror i guld över entrén. Vid taket ovanför finns siffrorna 1906 i putsad blindering.

Bevarandesynpunkter

Dalbys tingshus är en myndighetsbyggnad som har grund i rättssystemet sedan de första lagarna stiftades i vår tidigaste historia. Kanske har en tingsplats funnits på platsen för detta hus. Det är troligt och tänkbart eftersom Galgabacken är belägen längre ut från byns centrum från denna plats längs en av de äldsta vägarna. Arkitekturhistoriskt är huset en mycket rikligt utsmyckad och välarbetad byggnad i jugendbarock.