Thomander 8

Från bevaringsprogram
Thomander 8
Thomander 8.png
Thomander 8
Information
AdressBiskopsgatan 16
Byggnadsår1875 omb. 1925
Byggherre1875 Åkare Anders Åkesson
Arkitekt1875 Byggmästare A. Lindhard, 1925 Byggnadskontrollant Alfred Persson
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvåningshus, åt gården en våning och mansardtak. Första våningen byggdes 1875 medan den andra tillkom först 1925. Gatufasaden är slätputsad, vitmålad och har ett burspråk, två gamla fyllningsdörrar och en port samt brunmålade sexrutade fönster.

Gårdssidan har tre ingångar med plankdörrar och höga cementtrappor till tre små lägenheter. På gården finns också ett förfallet men i övrigt välbevarat brygghus i tegel och korsvirke från 1875.