Thomander 6

Från bevaringsprogram
Thomander 6
Thomander 6.png
Thomander 6
Information
NamnKalmar Nation
AdressBiskopsgatan 12
Byggnadsår1952
ByggherreKalmar nation
ArkitektHans Westman
Kulturhistorisk värderingByggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistorisk värdefull miljö

Huset består av två byggnadskroppar. Entrén ligger i ett något indraget tvåvåningshus med mansardtak och gråvit puts. Huvuddelen har en röd tegelfasad och ett tälttak klätt med rött tegel. Fönsterna på bottenvåningen är "småspröjsade" och har på huvuddelen försetts med vitmålade fönsterluckor.

På tomten låg tidigare ett gathus från 1854 med fyra enrumslägenheter med kök och kammare. På gården fanns bl. a. bakstuga, stall och tvättstuga.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Byggnad som ingår i, eller tillsammans med andra, bygger upp en kulturhistoriskt värdefull miljö

Sockeln består av skivor av röd ölandskalksten. En del av byggnaden har spritputsade fasader som målats vit och den andra delen har fasader av rött tegel i munkförband. Taken är i en del ett brutet sadeltak belagt med enkupigt tegel och i den andra ett valmat tak eller tälttak med svängd takform belagt med enkupigt rött tegel. Takkupor innehåller detaljer av dekorativt klippt plåt. Huvudentrén har en omfattning av huggen ölandssten och glasad ursprunglig dörr med dekorativ spröjsning. Fönstren förefaller vara sekundära men utförda i vitmålad trä med samma utförande som ursprungliga bortsett från dropplist i aluminium.

På ett väl exponerat läge utgör Kalmar nations hus, ett mycket väl bevarat och detaljerat prov på sin tids byggande. Utformningen är gjord med tanke på anpassning till omgivningarna men med nya inslag.