Thomander 25

Från bevaringsprogram
Thomander 25
Thomander 25.png
Thomander 25
Information
AdressBiskopsgatan 18, Tomegapsgatan 17
Byggnadsår1873
ByggherreAdjunkt M.G. Rosenius

Envåningshus med fasader i grågult tegel med dekorativa inslag av rött tegel. Sadeltaket är täckt med gult enkupigt tegel. Huset inreddes ursprungligen med sju boningsrum och ett kök samt fyra kamrar på vinden. Takkuporna och en mindre tillbyggnad åt väster tillkom 1924. Huset inreddes 1945 till daghem och utgör nu tillsammans med tomt nr 10 Lunds studentkårs daghem för barn.