Thomander 19

Från bevaringsprogram
Thomander 19
Thomander 19.png
Thomander 19
Information
AdressSandgatan 8, Tomegapsgatan 3
Byggnadsår1822/42 omb. 1927
ByggherreIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvåningshus med sadeltak täckt med rött tegel. Fasader i gul slät, ädelputs. Sexrutade grönmålade fönster och en pardörr av ek med glasrutor. Omsorgsfullt utformade stuprörshuvuden.

I huset ingår rester av ett 1822 uppfört tvåvånings korsvirkeshus. Det ägdes 1831 av hökaren Strömsten och innehöll då tre boningsrum, tre kammare samt två kök. Huset blev totalt ombyggt 1842 och gjordes då betydligt större. Sedan dess beskrivs det som uppfört i tegel. Då fanns det också ett numera rivet gårdshus på tomten, innehållande bl. a. stall och drängkammare. Gårdslängan byggdes 1897 och innehöll då två boningsrum och två kök. Huset hade 1908 övertagits av Praktiska Hushållsskolan som lät bygga om det efter sina behov. Praktiska Hushållsskolan hade stiftats 1885 på privat initiativ. Dess uppgift var att "bereda unga flickor, ej under 18 år, ur olika samhällsklasser tillfälle att förvärva den duglighet i hushållsgöromål, som erfordras för att kunna rätt uppfylla en husmoders och tjänarinnas plikter". Efter en större ombyggnad 1927 fick gatufasaden i stort sett sitt nuvarande utseende. En matsal byggdes till på gårdssidan 1941 och 1977 byggdes huset åter om till bostadshus.