TBC-paviljong för kvinnor samt TBC-paviljong för män

Från bevaringsprogram
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Klostergården 2:9
Paviljong 85.png
Paviljong 85
Information
Namn85 TBC-paviljong för kvinnor samt 86 TBC-paviljong för män
AdressÖstra Sjukhuset
Byggnadsår1954
ArkitektKlas Anshelm

De långa paviljongerna uppdelas i vardera tre delar genom att mittpartiet med kök, matsalar, trapphus och expedition etc har dragits fram något framför de bägge sidoflyglarna med patientrum och salar längs en mittkorridor. Över entren ett större fönster. På sydgavlarna indragna solningsaltaner. För att ge avdelningarna norr om trapphuset södervända solningsaltaner uppfördes i de nordvästra hörnen små vinkelställda flyglar. Fönsterna med fyra jämnstora lufter skulle enligt ritningarna vara småspröjsade.

Paviljong 86 genomgick 1983 en större renovering och 85:an utgör numera vårdhemmet Hunnerupshemmet.

Länge gjordes mycket lite för att hejda spridningen av TBC inom sinnessjukhusen. I trånga, ovädrade lokaler av tveksam hygienisk standard blandades patienter med och utan TBC. Detta ledde till att en mycket hög andel av såväl patienter som vårdare smittades. Trots att frågan drevs hårt av skötarnas fackförening och att krav hade ställts redan 1913 blev det på statens mentalsjukhus som TBC:n grasserade längst. Ett första steg togs 1947 när paviljong nr 8 byggdes om till TBC-paviljong, men först när de två nya paviljongerna med vardera 63 platser stod klara 1954 fick frågan sin lösning. Där samlades då TBC-smittade mentalpatienter från hela södra Sverige.