Svarvaren 2

Från bevaringsprogram
Svarvaren 2
Svarvaren 2.png
Svarvaren 2
Information
AdressLilla Tvärgatan 14
Byggnadsårgathus och gårdshus 1879
ByggherreElna Frukt
ArkitektIngen uppgift
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad
Gårdshuset

Tvåvåningshus med tidstypisk, enkel fasad i gult tegel, med sexrutade, gröna fönster. Flackt sadeltak med enkupigt rött tegel. Envåningshuset på gården har slammad, gulmålad fasad samt papptak.


Materialet nedan kommer från en revidering av Bevaringsprogrammet från 2006.

Kulturhistorisk värdering: Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Gathuset är ett flerbostadshus i två våningar ut mot Lilla Tvärgatan. Det är byggt av gult tegel lagt i kryssförband. Fasadens våningar är avdelade med ett utskjutande tegelmurat band, och under taket en fris. Sockeln är putsad grå. Körporten är försedd med en vacker glasad spröjsad och kopparbeslagen port, vilken möjligen kan ha tillkommit under 1920-30-talen. Taket är ett sadeltak belagt med rött enkupigt taktegel. Gaveln mot väster har delvis en ovanlig vinkel. Gårdshuset är beläget i den södra delen av tomten. Det är ett envåningshus med gul putsad fasad, i gaveln syns att det är byggt av gult tegel. Taket är belagt med svart papp på trekantslist. Takkuporna har troligen tillkommit samtidigt som taket lagts om. Fönstren i takkupan och i övriga fasaden är av samma typ, tvålufts vita med spröjs, sekundära. Dörren är av trä, gråmålad och sekundär.