Svartbröder 16

Från bevaringsprogram
Svartbröder 16
Svartbroder 16.png
Svartbröder 16
Information
AdressSkomakaregatan 7
ByggnadsårGathus 1798/1852 omb. 1961, gårdshus 1852
Byggherre1852 P. Rönnbeck
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Tvåvånings gathus av bränd och obränd tegel. I huset ingår resterna av ett 1798 byggt envåninghus som 1852 byggdes till på bredden och höjden. Modern gatufasad med stora skyltfönster ifrån 1961 i bottenvåningen. Övervåningen grå slätputsad, stora perspektivfönster och burspråk i brunlaserat trä. Sadeltak klätt med grön falsplåt och åt gården eternitplattor. Tomten är djup och smal och längs östra tomtgränsen finns två halvhus i en och två våningar ursprungligen innehållande brygghus, packhus, stall m. m. De är hårt renoverade men har trots det behållit en gammal prägel. Halvhuset innehåller en välbevarad korsvirkeskonstruktion invid tomtgränsen åt öster.