Svartbröder 13

Från bevaringsprogram
Svartbröder 13
Svartbroder 12-14.png
Svartbröder 12-14
Information
AdressSkomakaregatan 13
Byggnadsår1973
ByggherreArbetsförmedlingen
ArkitektSten Samuelsson
Kulturhistorisk värderingÖvrig byggnad

Trevånings kontorshus med envåningsbyggnad på gården (Svartbröder 12, Svartbröder 13 & Svartbröder 14). Bärande betongbjälklag synligt i gatufasaden. Bottenvåningen varierad med fönsterbröstningar av gatsten och cementmosaik. De övre våningarna klädda med gult fasadtegel. Sadeltak med rött tegel. Fasaden är tredelad med ett något varierat formspråk för att vittna om den äldre tomtindelningen. Innan huset uppfördes fanns här en välbevarad bebyggelse ifrån huvudsakligen 1800-talets mitt.