Studenten 15

Från bevaringsprogram
Studenten 15
Studenten 15.png
Studenten 15
Information
AdressLilla Algatan 1, Hjortgatan 2
Byggnadsår1826 omb. 1962
Kulturhistorisk värderingKulturhistoriskt värdefull byggnad

Envåningshus uppfört 1826 av korsvirke med bränt och obränt tegel i facken. Huset har en vit slåtputs, blå fyrrutade fönster och en ny pärlspontad ytterdörr. Sadeltaket är klätt med papp men hade ursprungligen en tegelbeklädnad. 1832 var huset inrett med förstuga, två boningsrum, två kammare och ett kök. Sedermera har det en tid funnits en butik på hörnet. Huset har haft en dörr mot Lilla Algatan och profilerade fönster- och dörromfattningar. Det nuvarande utseendet härstammar från en ombyggnad 1962 då huset moderniserades och den trekantiga takkupan tillkom.